Scenariomodel VO

Kosteloos een toegankelijke leerlingenprognose
Met het Scenariomodel-VO kunt u leerlingenprognoses voor het voortgezet onderwijs inzien én aanpassen. Een handig en gratis hulpmiddel voor schoolbestuurders, P&O-ers, controllers en medezeggenschapsraden om een effectief meerjarenbeleid te formuleren.

Basisprognoses 

Op regionaal-, bestuurlijk-, school-, en vestigingsniveau zijn de volgende typen rapportages direct opvraagbaar:

  • Leerlingenprognose voortgezet onderwijs naar schoolsoort en leerjaar
  • De bevolkingsprognose van de basisgeneratie (12- 13 jarigen)

En op basis van de leerlingenprognose:

  • Formatieprognose, bij gelijkblijvende ratio leerlingen/leraren
  • Prognose personeel en materieel budget
  • De rapportages kunt u direct uitprinten of downloaden en bewerken voor verdere analyses.

Ga naar de basisprognose

Zelf scenario’s maken
Om grip te krijgen op de betekenis en gevolgen van de leerlingenprognose zijn de aannames achter de basisprognoses eveneens inzichtelijk én aan te passen. Met uw schoolspecifieke en lokale kennis kunt u met een gratis account de aannames overschrijven en de prognoses verfijnen. Daarnaast kunt u de verwachte inkomsten en uitgaven met elkaar confronteren. De volgende aannames zijn inzichtelijk en aan te passen:      

  

·         Leerlingentelling

·         Demografische ontwikkeling (aantal 12-13 jarigen in gemeenten)

·         Belangstellingspercentages (marktaandeel in gemeenten)

·         Doorstroompercentage van leerlingen (naar volgende leerjaar)

·         Verdeling leerlingen over schoolsoorten

·         Formatie aantallen (FTE)

·         Verwachte (personele) uitgaven

Maak een gratis account aan.

Direct inloggen