Home

Scenariomodel-VO

Het begint met een goede leerlingenprognose!

Een goede leerlingenprognose is de basis voor een gedegen en effectief meerjarenbeleid! Met het Scenariomodel-VO kunt u leerlingenprognoses inzien en verfijnen met uw eigen lokale en schoolspecifieke informatie en formatieramingen maken.

Het Scenariomodel-VO

 • Inzicht in uw eigen leerlingenprognose
 • Inzicht in personeels- en ruimtebehoefte
 • Inzicht in financiële ruimte
 • Vijf jaar vooruitkijken
 • Speciaal voor het voortgezet onderwijs
 • Gebruiksvriendelijk
 • Gratis

Basisprognoses inzien

Op regionaal-, bestuurlijk-, school-, en vestigingsniveau kunt u de volgende rapportages direct inzien, uitprinten of downloaden en bewerken voor verdere analyses:

 • Leerlingenprognose voortgezet onderwijs naar schoolsoort en leerjaar
 • Bevolkingsprognose van de basisgeneratie (12-13 jarigen)

En op basis van de leerlingenprognose:

 • Formatieprognose (bij gelijkblijvende ratio leerlingen/leraren)
 • Ruimtebehoefte
 • Bekostiging (personeel en materieel)

Ook kunt u hier de onderliggende gegevens van de basisprognoses inzien.

Bekijk hier de instructievideo Basisprognoses bekijken. Op deze pagina kunt u ook andere instructievideo’s bekijken.


Basisprognose per school


Basisprognose per bestuur

Zelf scenario’s maken

Om de leerlingenprognoses te verfijnen kunt u de onderliggende gegevens van de basisprognoses inzien en aanpassen. Zo krijgt u uw eigen lokale en school specifieke leerlingenprognoses en kunt u verschillende scenario’s laten doorrekenen. Ook kunt u de verwachte inkomsten en uitgaven met elkaar confronteren.

De volgende onderliggende gegevens van de basisprognoses kunt u inzien en aanpassen:

 • Leerlingentelling
 • Basisgeneratie (aantal 12-13 jarigen in gemeenten)
 • Belangstellingspercentages (marktaandeel in gemeenten)
 • Doorstroompercentage van leerlingen (naar volgende leerjaar)
 • Verdeling leerlingen over schoolsoorten
 • Formatie aantallen (FTE)
 • Verwachte (personele) uitgaven (quickscan)

 
Peildata onderliggende gegevens: Bevolkingsprognose: 1 januari 2017, Doorstroompercentage leerlingen: 1 oktober 2016, Huisvesting: 1 oktober 2016, Formatie: 1 oktober 2016, Gemiddelde personele lasten: 1 oktober 2016, Belangstellingspercentages: 10 oktober 2016, Verdeling over schoolsoorten: 1 oktober 2016, Aanvullende bekostiging: 1 oktober 2016.

Versie Scenariomodel-VO: 8 juni 2016

Privacy en cookies. Lees meer informatie.