Resultaten van de basisprognose

Op deze pagina kunt u in verschillende rapportages de resultaten van de basisprognose inzien. De resultaten kunt u vervolgens eenvoudig exporteren naar Excel of Word om deze daar verder te bewerken.


Bekijk rapportages per:

Bestuur
Bestuur
Instelling
School

Prognoses verfijnen en zelf scenario’s maken?

Wilt u de onderliggende gegevens van de basisprognose verder verfijnen met uw eigen lokale en/of schoolspecifieke informatie en verschillende scenario’s doorrekenen? Maak dan een eigen scenario aan.

Versie Scenariomodel-VO: 7 juli 2017
Peildata onderliggende gegevens: Bevolkingsprognose: 1 januari 2017, Doorstroompercentage leerlingen: 1 oktober 2016, Huisvesting: 1 oktober 2016, Formatie: 1 oktober 2016, Gemiddelde personele lasten: 1 oktober 2016, Belangstellingspercentages: 10 oktober 2016, Verdeling over schoolsoorten: 1 oktober 2016, Aanvullende bekostiging: 1 oktober 2016

Privacy en cookies. Lees meer informatie.