1. Wat is het Scenariomodel-VO?

Het Scenariomodel-vo is een vrij toegankelijk online leerlingenprognosemodel voor het voortgezet onderwijs. Daarnaast levert het model overzichtelijke rapportages over de prognose van de regionale demografische ontwikkeling, van de financiën, de formatie én de huisvestingsbehoefte. De aannames achter deze prognoses zijn eveneens inzichtelijk. Op de basisprognoses kunt u zelf scenario’s doorrekenen, op basis van uw eigen veronderstellingen over bijvoorbeeld het verwachte marktaandeel en de in- en doorstroom van leerlingen van uw school of bestuur in de komende jaren. Zo kunt u intuïtief de slag.

Privacy en cookies. Lees meer informatie.