3. Waarom is het Scenariomodel-VO belangrijk?

Omdat u met het Scenariomodel-VO inzicht krijgt in denkbare scenario’s op basis van onder meer leerlingenprognoses, formatie en inkomsten. U kunt hiermee voorkomen dat uw school voor verrassingen komt te staan rond leerlingenaantallen en de formatie – kwantitatief en kwalitatief – die hierbij hoort. Deze informatie heeft u nodig om een goed meerjarig personeels- en onderwijsbeleid te schetsen. Met het Scenariomodel-VO kunt u inspelen op toekomstige ontwikkelingen.

Privacy en cookies. Lees meer informatie.