4. Welke gegevens krijg ik uit het Scenariomodel-VO?

In het Scenariomodel-VO kunt u de resultaten van de basisprognose bekijken. Daarin zijn per bestuur, regionaal samenwerkingsverband en Regionale Platform Arbeidsmarkt rapportages beschikbaar over:

  • De bevolkingsprognose van de basisgeneratie (12- t/m 18-jarigen)
  • Leerlingenprognose voortgezet onderwijs naar schoolsoort en leerjaar
  • Formatie bij gelijkblijvende verhoudingen van leerlingen/leraren
  • Personeel en materieel budget op basis van de leerlingenprognose
Privacy en cookies. Lees meer informatie.