6. Welke gegevens kan ik aanpassen?

Met het Scenariomodel-VO kunt u de basisprognoses verder verfijnen. U kunt zelf, met uw lokale of schoolspecifieke kennis, gegevens aanpassen en optimaal toespitsen op uw situatie. De volgende aannames kunt u zelf wijzigen:

  • Demografische ontwikkeling (bevolkingsprognose)
  • Leerlingtellingen
  • Belangstellingspercentages (marktaandeel)
  • Doorstroompercentage van leerlingen
  • Formatiedata (FTE)
Privacy en cookies. Lees meer informatie.