9. Wat is Voion?

Voion is het Arbeidsmarkt & Opleidingsfonds voor het voortgezet onderwijs. We zetten ons samen met scholen in om vraagstukken op te lossen rond arbeidsmarkt, mobiliteit, professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken. Voion ondersteunt schoolbesturen, directies, P&O’ers, medezeggenschapsraden, arbocoördinatoren, maar ook docenten, oop’ers en sociale partners. Voion ontsluit kennis, doet onderzoek, ontwikkelt nieuwe instrumenten en adviseert en begeleidt scholen in (pilot)projecten. Ook initieert en faciliteert Voion netwerken op verschillende niveaus, publiceert good practices en biedt trainingen aan. Voion werkt voor en samen met werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs, en wordt bestuurd door de sociale partners in het voortgezet onderwijs. Lees meer op Voion.nl

Privacy en cookies. Lees meer informatie.