Logo Voion

Disclaimer

Disclaimer
Deze website is het eigendom van Voion. Het Scenariomodel-VO is ontwikkeld door Netcompany. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Om het Scenariomodel-VO goed te laten aansluiten bij de wensen van de scholen zelf, heeft Voion schoolleiders en schoolbestuurders bij de ontwikkeling betrokken. Ondervindt u problemen op deze site of heeft u vragen of opmerkingen? Laat ons dit dan weten. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo snel mogelijk te verhelpen.

Voion accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op deze website of door onvolledigheid op welke manier dan ook. 

Auteursrecht
Alle rechten, waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website, blijven te allen tijde voorbehouden aan Voion. Publiceren van data afkomstig van het Scenariomodel-VO is alleen toegestaan met gebruik van de bronvermelding. Neem hiervoor contact met ons op.

Privacy en cookies. Lees meer informatie.