Logo Voion

Resultaten van de basisprognose

Bekijk de toelichting op de Basisprognose of de instructievideo.

Bekijk prognose:

Op deze pagina kunt u de verschillende rapporten van de basisprognose bekijken. U kunt ze inzien op school-, bestuurs- en gemeenteniveau. De rapporten bij ‘Invoerbestanden’ tonen de informatie die gebruikt is voor de berekening van de leerlingenprognoses. De rapporten bij ‘Nabewerkingen’ tonen informatie die berekend is op basis van de leerlingenprognoses.

Doorstroomkansen
Als gevolg van de coronapandemie en de zogenaamde duimregeling kunnen de werkelijke doorstroompercentages vanaf 2020 afwijken van de percentages gebruikt in deze berekening.
Maak een eigen scenario aan en vul de doorstroompercentages van uw school of vestiging in. Dan weet u zeker dat er met de juiste percentages gerekend wordt.
Een eigen scenario aanmaken

Zelf scenario’s doorrekenen en strategische personeelsplanning maken?

Maak een eigen scenario aan om:

  • de onderliggende gegevens van de basisprognose verder te verfijnen met eigen lokale en/of schoolspecifieke informatie en om verschillende scenario’s door te rekenen.
  • een (gezamenlijke/regionale) strategische personeelsplanning te maken. U krijgt inzicht in de aanwezige en benodigde formatie voor de komende 12 jaar op vestigings-, school-, bestuurs- of regionaal niveau.
  • een vooruitberekening te maken van de verwachte uitgaven.
Scenario aanmaken
Privacy en cookies. Lees meer informatie.