Logo Voion

Uitleg

Basisprognoses bekijken

In de Toelichting basisprognoses geven we o.a. uitleg over de data die gebruikt zijn voor de basisprognoses en over de betrouwbaarheid van deze data.

U kunt ook de instructievideo bekijken.


Zelf scenario's maken

In de handreiking 'Zelf scenario's maken' leggen we uit:

  • hoe u zelf een scenario maakt en de uitkomsten ervan bekijkt;
  • hoe u een prognose van de uitgaven maakt.

U kunt ook de instructievideo bekijken. Wilt u een onderdeel van de video bekijken? Klik dan op een van de volgende links:


Een strategische personeelsplanning maken

In de handreiking Strategische personeelsplanning leggen we stap voor stap uit hoe u een strategische personeelsplanning voor uw bestuur, school, vestiging of team maakt.

Voor uitleg op hoofdlijnen kunt u ook de instructievideo 'Strategische personeelsplanning' bekijken. Wilt u een onderdeel van de video bekijken? Klik dan op een van de volgende links:


Een gezamenlijk (regionaal) scenario voor SPP maken

Voor het maken van een gezamenlijk scenario onderscheiden we twee rollen: de rol van de beheerder en die van deelnemer. In de handreiking Mijn Regio Omgeving leggen we uit wat de beheerder moet doen om tot een gezamenlijk (regionaal) scenario te komen. Voor de deelnemer is er een aparte handleiding.

Privacy en cookies. Lees meer informatie.